Shatin SHATIN KNOLL
VR
$158.000 M (Sale)
1,696 ft2 (SA) / 1,964 ft2 (GFA)

***罕有豪裝放盤***

Shatin SHATIN KNOLL
Shatin GRANDVILLE TWR C
KOL
$14.000 M (Sale)
922 ft2 (SA) / 1,180 ft2 (GFA)

GRANDVILLE TWR C

Shatin GRANDVILLE TWR C
Shatin KWONG LAM COURT
VR
$4.880 M (Prem. Paid) (Sale)
384 ft2 (SA) / 509 ft2 (GFA)

KWONG LAM COURT

Shatin KWONG LAM COURT
Shatin FESTIVAL CITY
KOL
$13.500 M (Sale)
741 ft2 (SA) / 981 ft2 (GFA)

FESTIVAL CITY PH 02 TWR 02 SOUTH COURT

Shatin FESTIVAL CITY
Shatin CLOUDVIEW MAN
VR
$16.800 M (Sale)
1,204 ft2 (SA) / 1,609 ft2 (GFA)

CLOUDVIEW MAN

Shatin CLOUDVIEW MAN
Shatin KAU TO HIGHLAND
KOL
$85.000 M (Sale)
2,553 ft2 (SA) / - (GFA)

KAU TO HIGHLAND

Shatin KAU TO HIGHLAND
Shatin HAYWOOD VILLA
VR
$42.000 M (Sale)
1,843 ft2 (SA) / 2,500 ft2 (GFA)

HAYWOOD VILLA

Shatin HAYWOOD VILLA
Shatin DRAGONS RANGE
$24.800 M (Sale)
1,538 ft2 (SA) / - (GFA)

DRAGONS RANGE

Shatin DRAGONS RANGE
Shatin YU CHUI COURT
VR
$6.300 M (Prem. Not Paid) (Sale)
519 ft2 (SA) / 738 ft2 (GFA)

YU CHUI COURT

Shatin YU CHUI COURT
Shatin DRAGONS RANGE
KOL
$9.800 M (Sale)
667 ft2 (SA) / - (GFA)

DRAGONS RANGE COURT D TWR 02

Shatin DRAGONS RANGE
Shatin CASTELLO
VR
$23,000 (Rent)
580 ft2 (SA) / 726 ft2 (GFA)

CASTELLO

Shatin CASTELLO
Shatin PICTORIAL GDN
KOL
$9.600 M (Sale)
812 ft2 (SA) / 1,146 ft2 (GFA)

PICTORIAL GDN

Shatin PICTORIAL GDN
Ma On Shan DOUBLE COVE PH 03 STARVIEW PRIME BLK 23
VR
$9.000 M (Sale)
$18,000 (Rent)
511 ft2 (SA) / - (GFA)

DOUBLE COVE PH 03 STARVIEW PRIME BLK 23

Ma On Shan DOUBLE COVE PH 03 STARVIEW PRIME BLK 23
Ma On Shan OCEANAIRE
KOL
$13.380 M (Sale)
811 ft2 (SA) / 1,063 ft2 (GFA)

OCEANAIRE

Ma On Shan OCEANAIRE
Ma On Shan LA COSTA BLK 02
VR
$20.000 M (Sale)
$40,000 (Rent)
1,073 ft2 (SA) / 1,441 ft2 (GFA)

MA ON SHAN LA COSTA

Ma On Shan LA COSTA BLK 02
Ma On Shan SUNSHINE CITY BLK M
KOL
$10.000 M (Sale)
618 ft2 (SA) / 832 ft2 (GFA)

SUNSHINE CITY BLK M

Ma On Shan SUNSHINE CITY BLK M
Ma On Shan LAKE SILVER TWR 02
VR
$12.000 M (Sale)
604 ft2 (SA) / 792 ft2 (GFA)

LAKE SILVER TWR 02

Ma On Shan LAKE SILVER TWR 02
Ma On Shan SEANORAMA TWR 01
KOL
$40,000 (Rent)
1,199 ft2 (SA) / - (GFA)

SEANORAMA TWR 01

Ma On Shan SEANORAMA TWR 01
Ma On Shan DOUBLE COVE PH 01 BLK 01
VR
$12.300 M (Sale)
795 ft2 (SA) / 1,034 ft2 (GFA)

DOUBLE COVE PH 01 BLK 01

Ma On Shan DOUBLE COVE PH 01 BLK 01
Ma On Shan KAM FUNG COURT PH 01 BLK F (HOS)
KOL
$6.100 M (Prem. Not Paid) (Sale)
604 ft2 (SA) / 832 ft2 (GFA)

MA ON SHAN KAM FUNG COURT

Ma On Shan KAM FUNG COURT PH 01 BLK F (HOS)
Ma On Shan DOUBLE COVE PH 05 SUMMIT BLK 10
$34.000 M (Sale)
1,554 ft2 (SA) / - (GFA)

MA ON SHAN DOUBLE COVE PH 05 SUMMIT

Ma On Shan DOUBLE COVE PH 05 SUMMIT BLK 10
Ma On Shan THE MET. BLOSSOM
KOL
$7.900 M (Sale)
$16,000 (Rent)
313 ft2 (SA) / - (GFA)

THE MET. BLOSSOM

Ma On Shan THE MET. BLOSSOM
Ma On Shan DOUBLE COVE PH 05 SUMMIT BLK 10
360
$33.000 M (Sale)
1,643 ft2 (SA) / - (GFA)

MA ON SHAN DOUBLE COVE PH 05 SUMMIT BLK 10

Ma On Shan DOUBLE COVE PH 05 SUMMIT BLK 10
Ma On Shan LAKE SILVER TWR 07
KOL
$40.500 M (Sale)
2,040 ft2 (SA) / 2,582 ft2 (GFA)

LAKE SILVER TWR 07

Ma On Shan LAKE SILVER TWR 07
Fanling FANLING CTR PH 01 BLK B
$12,500 (Rent)
513 ft2 (SA) / 647 ft2 (GFA)

FANLING CTR PH 01 BLK B

Fanling FANLING CTR PH 01 BLK B
Fanling VIENNA GDN
$2,000 (Rent)
- (SA) / - (GFA)

VIENNA GDN

Fanling VIENNA GDN
Fanling FLORA PLAZA
$5.350 M (Sale)
413 ft2 (SA) / 547 ft2 (GFA)

FLORA PLAZA

Fanling FLORA PLAZA
Fanling DAWNING VIEWS BLK 02
$7.300 M (Sale)
573 ft2 (SA) / 785 ft2 (GFA)

DAWNING VIEWS BLK 02

Fanling DAWNING VIEWS BLK 02
Fanling FANLING CTR PH 01 BLK F
$7.000 M (Sale)
513 ft2 (SA) / 658 ft2 (GFA)

FANLING CTR PH 01 BLK F

Fanling FANLING CTR PH 01 BLK F
Fanling FLORA PLAZA
$6.750 M (Sale)
526 ft2 (SA) / 706 ft2 (GFA)

FLORA PLAZA

Fanling FLORA PLAZA
Fanling DAWNING VIEWS
$13.500 M (Sale)
719 ft2 (SA) / 984 ft2 (GFA)

DAWNING VIEWS

Fanling DAWNING VIEWS
Sai Kung CHI FAI TERR
$15.800 M (Sale)
$43,000 (Rent)
- (SA) / 1,750 ft2 (GFA)

whole block village house in Tai Mong Tsai

Sai Kung CHI FAI TERR
Sai Kung JADE VILLA
KOL
$50,000 (Rent)
- (SA) / 2,100 ft2 (GFA)

JADE VILLA

Sai Kung JADE VILLA
Sai Kung NAM SHAN
VR
$25.800 M (Sale)
- (SA) / 2,100 ft2 (GFA)

SAI KUNG NAM SHAN

Sai Kung NAM SHAN
Sai Kung GREEN PARK
KOL
$15.500 M (Sale)
1,147 ft2 (SA) / 1,371 ft2 (GFA)

GREEN PARK

Sai Kung GREEN PARK
Sai Kung OCEAN VIEW LODGE
360
$80,000 (Rent)
1,604 ft2 (SA) / 2,380 ft2 (GFA)

Clear Water Bay Full Sea View House

Sai Kung OCEAN VIEW LODGE
Sai Kung OCEAN VIEW LODGE
KOL
$29.800 M (Sale)
1,589 ft2 (SA) / 2,340 ft2 (GFA)

Sea View House

Sai Kung OCEAN VIEW LODGE
Sai Kung BELLA VISTA
$119.200 M (Sale)
1,703 ft2 (SA) / 1,991 ft2 (GFA)

Silver Strand

Sai Kung BELLA VISTA
Sai Kung MARINA COVE PH 05
KOL
$28.800 M (Sale)
$48,000 (Rent)
1,406 ft2 (SA) / 1,896 ft2 (GFA)

MARINA COVE

Sai Kung MARINA COVE PH 05
Sai Kung AEGEAN VILLA
360
$43.000 M (Sale)
1,773 ft2 (SA) / 2,291 ft2 (GFA)

FULL SEA VIEW VILLA HOUSE

Sai Kung AEGEAN VILLA
Sai Kung Sai Kung Villa
KOL
$150.000 M (Sale)
$180,000 (Rent)
3,110 ft2 (SA) / - (GFA)

Sai Kung Single House

Sai Kung Sai Kung Villa
Sai Kung CLEAR WATER BAY
VR
$33.000 M (Sale)
- (SA) / 2,100 ft2 (GFA)

CASA VERDA

Sai Kung CLEAR WATER BAY
Sai Kung COSTA BELLO
KOL
$13.000 M (Sale)
837 ft2 (SA) / 1,279 ft2 (GFA)

SAI KUNG COSTA BELLO

Sai Kung COSTA BELLO
Tai Po PROVIDENCE PEAK HSE
VR
$68.800 M (Sale)
2,742 ft2 (SA) / - (GFA)

PROVIDENCE PEAK HSE

Tai Po PROVIDENCE PEAK HSE
Tai Po CHEK NAI PING
$65.000 M (Sale)
- (SA) / 4,200 ft2 (GFA)

CHEK NAI PING

Tai Po CHEK NAI PING
Tai Po PROVIDENCE PEAK
$25.000 M (Sale)
1,408 ft2 (SA) / 1,770 ft2 (GFA)

TAI PO PROVIDENCE PEAK

Tai Po PROVIDENCE PEAK
Tai Po SAN UK TSAI
$11.180 M (Sale)
1,400 ft2 (SA) / 1,400 ft2 (GFA)

SAN UK TSAI

Tai Po SAN UK TSAI
Tai Po BEVERLY HILLS PH 03 BOULEVARD DE FONTAIN
360
$45.000 M (Sale)
5,062 ft2 (SA) / 5,062 ft2 (GFA)

BEVERLY HILLS PH 03 BOULEVARD DE FONTAIN

Tai Po BEVERLY HILLS PH 03 BOULEVARD DE FONTAIN
Tai Po FU SHIN EST
$3.580 M (Sale)
294 ft2 (SA) / - (GFA)

FU SHIN EST BLK 02 SHIN LUN HSE

Tai Po FU SHIN EST
Tai Po BEVERLY HILLS PH 03 BOULEVARD DE CASCADE
360
$25.000 M (Sale)
2,074 ft2 (SA) / 3,456 ft2 (GFA)

BEVERLY HILLS PH 03 BOULEVARD DE CASCADE

Tai Po BEVERLY HILLS PH 03 BOULEVARD DE CASCADE
Tai Po SAN UK TSAI
$11.180 M (Sale)
1,400 ft2 (SA) / 1,400 ft2 (GFA)

SAN UK TSAI

Tai Po SAN UK TSAI

Goodwin News

世紀21奇豐憑堅毅不屈精神 逆市創佳績於2020年第四季頒獎禮狂掃近一半獎項

各行各業受新冠肺炎疫情影響下掙扎求存,然而,世紀21奇豐物業人材輩出,即使面對逆境,依然越戰越勇,屢獲佳績!日前更於世紀21香港所舉辦之2020年第四季頒獎禮中勇奪近半數獎項,驕人成績,再一次被受肯定! 世紀21奇豐物業不但業績理想,公司更非常重視與傳媒之間的關係,更因此榮獲2020年度第四季以及全年度傳媒大獎,其中西貢區營業董事廖振雄經常接受不同媒體訪問,

世紀21奇豐物業 「逆」轉創新機 線上周年頒獎禮嘉許前線後勤精英 花紅逾800萬

世紀21奇豐物業 「逆」轉創新機 線上周年頒獎禮嘉許前線後勤精英 花紅逾800萬 過去一年疫情持續,大幅改變市場生態,然而世紀21奇豐物業看準市場變化,於銷售及宣傳渠道上,加強加快數碼化,而在公司大力投入下,公司各精英於2020年仍能保持強勢,創出佳績。於日前舉辦的『21數碼「逆」轉創新機』年度頒獎禮上,世紀21奇豐物業主席及行政總裁李峻銘為感謝前線及後

世紀21奇豐獨創「4+1置業保障」市場反應熱烈再下一城 港鐵九龍塘站巨型數碼螢幕強化宣傳

疫情持續,不少公司計劃縮減成本,然而世紀21奇豐物業於逆市仍繼續投資龐大資金宣傳「4+1置業保障」,只因公司深明「置業」為不少人心中最重要的決定之一,所以下定決心要讓更多人知道自己應有的置業保障,當中包括全港獨創的「置業。冷靜期」、「凶宅過濾系統」、「獨家精明眼」、「$100萬防假業主賠償保障」以及全新推出的「置業自學團」。 為求讓更多有意置業人士都能認識公

【經濟日報專訪】世紀21奇豐物業顧問行主席及行政總裁李峻銘(Eric Lee)暢談全港獨創「4+1置業保障」

【新鮮出爐】世紀21奇豐物業顧問行主席及行政總裁李峻銘(Eric Lee)接受經濟日報專訪,為各位讀者解讀公司獨創嘅「4+1置業保障」! 足本版專訪: http://c21home.hk/u/rDOa90 資料來源:2021年1月6日 經濟日報D4 ====== 你應有的買樓保障【4+1置業保障】詳情: http://c21home.hk/u/GC0i

【沙田商場影片全天候放送】——奇豐物業全港獨創之【4+1置業保障】

【沙田商場影片全天候放送】 奇豐物業全港獨創之【4+1置業保障】近日進行舖天蓋地式宣傳! 除發佈於各大報刊、港鐵車站及車廂外,更登陸沙田京瑞廣場外的全螢幕!實行聲畫俱備,全天候將置業保障詳情放送予沙田區居民。 我們的【4+1置業保障】仍會繼續全城宣傳,敬請期待。如果您也想買樓送份安心的置業保障,立即 Click 份右下角,與我們即時對話,約個時間睇樓!

信報專訪:世紀21奇豐物業顧問行主席及行政總裁李峻銘大談創業過程如何演繹獅子山精神!

世紀21奇豐物業顧問行主席及行政總裁李峻銘(Eric Lee)接受,《信報》周一人物專欄訪問,大談創業過程如何演繹獅子山精神! 李峻銘創業做代理 屢遇低潮不服輸 世紀21奇豐主席 演繹獅子山精神 八十年代打銀行工,稱得上「穩穩陣陣」,然而有人即使連年升職加薪,也願冒險「轉跑道」。世紀21奇豐物業顧問行主席李峻銘(Eric)正是成功例子:出身基層家庭,曾在

獲取更多買樓知識